Σύνολο:   0.00 EUR

 

 

                        

                        

 

 

                                   

                               

 

  

 

  

  
       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωμετρία (βιβλίο 1)

Γεωμετρία,βιβλίο1
επέλεξε:
Τιμή: 28.30 EUR
Ποσότητα: 
                  ΙSBN_978-618-81292-0-7  -  ISBN SET 978-618-81292-1-4
Το βιβλίο 1 ξεκινάει από τη θεμελίωση των βασικών εννοιών και των αρχικών αξιωμάτων  της ευκλείδειας γεωμετρίας . Στη συνέχεια μελετάει τα τρίγωνα από την ισότητα μέχρι και τις ανισοτικές σχέσεις καθώς και βασικούς γεωμετρικούς τόπους . Ακολουθούν το αξίωμα παραλληλίας και οι ιδιότητες των παράλληλων ευθειών . Oλοκληρώνεται με ένα εκπληκτικό κεφάλαιο που αναφέρεται στα τετράπλευρα και τα χαρακτηριστικά σημεία των τριγώνων . 
Θα συναντήσεις : 
         • τις στοιχειώδεις έννοιες της γεωμετρίας σημείο-ευθεία-επίπεδο και τα πρώτα
            αξιώματα
         • την εισαγωγή στις κατασκευές με κανόνα και διαβήτη και την αναγκαιότητα
            της ύπαρξής της 
         • την πρώτη μεταβλητή μονάδα μέτρησης 
         • το πραγματικό νόημα της σύγκρισης σχημάτων και τα κριτήρια ισότητας  
            τριγώνων
         • το μοναδικό θεώρημα Steiner-Lehmus με την ιδιαίτερη απόδειξή του  
         • το Ευκλείδειο αίτημα και την ισοδύναμη σχέση του με το αξίωμα παραλληλίας 
         • το quiz των άνισων τριγώνων με 3 , 4 ή 5 ίσα στοιχεία 
         • το βασικά τετράπλευρα και τις ιδιότητές τους 
         • το έγκεντρο  , το περίκεντρο , το βαρύκεντρο , το ορθόκεντρο και τα      
             παράκεντρα των τριγώνων           
         • τον εγγεγραμμένο , τον περιγεγραμμένο και τους παρεγγεγραμμένους
             κύκλους  ενός τριγώνου 
         • την ευθεία Euler
         • το περίφημο σημείο vecten

            

                                 e-books              

                                ..... αν πάλι δεν έχεις αποφασίσει , δες αυτό το video !

 

 

 

 

    

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking