Σύνολο:   0.00 EUR

 

 

                        

                        

 

 

                                   

                               

 

  

 

  

  
       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωμετρία (βιβλίο 2)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Τιμή: 28.70 EUR
Ποσότητα: 
Το βιβλίο 2 εισάγει τις έννοιες των εγγεγραμμένων - περιγεγραμμένων τετραπλεύρων και τις σχετικές θέσεις γωνίας και κύκλου . Ακολουθεί το κεφάλαιο των κατασκευών με κανόνα και διαβήτη . Στη συνέχεια , εισάγεται η έννοια της αναλογίας και της ομοιότητας  (ίσως το κορυφαίο κεφάλαιο της σειράς!) και αναλύονται το θεώρημα Θαλή , τα θεωρήματα των διχοτόμων και τα θεωρήματα των τεμνουσών .
Θα συναντήσεις : 
         • τον κύκλο Euler και τα θεωρήματα του Ναπολέοντος
         • το σημείο Steiner ή σημείο Fermat-Torricelli
         • το πραγματικό νόημα των κατασκευών με κανόνα και διαβήτη και την
            κατασκευή των αριθμών
         • το θεώρημα Θαλή με την καθαρά γεωμετρική απόδειξή του  
         • το θεώρημα Μενελάου και τις ευθείες Simson και Steiner
         • τους Απολλώνιους κύκλους
         • το Απολλώνιο πρόβλημα και το πρώτο , ίσως  , fractal που κατασκευάστηκε
         • τα θεωρήματα Πάππου και Pascal (των έξι σημείων)
         • το πρόβλημα της χρυσής τομής και την κατασκευή του αριθμού  "φ " με
            κανόνα και διαβήτη
         • την άρβηλο και τη λύση του αρχαίου θεωρήματος 

          • το θεώρημα της πεταλούδας

         • τις χρυσές σπείρες , την κατασκευή τους και τη σπείρα Fibonacci 
         • τη μέτρηση της πυραμίδας , την κλίμακα και την κατασκευή του εξάντα .
              

 

 

 

    

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking