Σύνολο:   0.00 EUR

 

 

                        

                        

 

 

                                   

                               

 

  

 

  

  
       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωμετρία (βιβλίο 3)

Γεωμετρία (βιβλίο 3)
Τιμή: 29.20 EUR
Ποσότητα: 
 
Το βιβλίο 3 αναλύει μερικά από τα σημαντικότερα θεωρήματα καθώς και βασικές έννοιες της γεωμετρίας . Με αφετηρία το Πυθαγόρειο θεώρημα μελετάει τις μετρικές σχέσεις των τριγώνων και εκτείνεται στα θεωρήματα διαμέσων . Ακολουθεί η έννοια του εμβαδού , οι σχέσεις και ο υπολογι-σμός των εμβαδών των πολυγώνων. Τέλος , μελετάει τα κανονικά πολύγωνα , την εγγραφή τους σε κύκλο , τον υπολογισμό του μήκους και του εμβαδού του κύκλου αλλά και τον υπολογισμό των εμβαδών σχημάτων που δημιουργούνται από την τομή κύκλων και πολυγώνων.
 
Θα συναντήσεις : 

       • την ανακάλυψη και την κατασκευή ,με κανόνα και διαβήτη , του αριθμού √2 την

         απόδειξη ότι είναι άρρητος αριθμός  αλλά και την κατασκευή των √3 , √5 , ...     

        τα τρίγωνα Kepler 

       • τον κανόνα του παραλληλογράμμου 

       • την απόδειξη του εμβαδού τετραγώνου πλευράς  α   

       • τις διασημότερες αποδείξεις του Πυθαγόρειου θεωρήματος 

       το θεώρημα Deskartes με την καθαρά γεωμετρική απόδειξή του

        • το θεώρημα Πάππου

         • τη λύση του γρίφου της ισοδύναμης διαίρεσης τετραπλεύρου 

        • το περίφημο οστομάχιον του Αρχιμήδη και το πρώτο παιχνίδι λογικής στον 
          κόσμο  
        • τις εντυπωσιακές επιστρώσεις επιπέδου και τις επιστρώσεις Penrose 

        • τις κατασκευές ,με κανόνα και διαβήτη , των κανονικών πολυγώνων και την

            απόδειξη για το ποια πολύγωνα είναι κατασκευάσιμα

        • τον υπολογισμό του μήκους και του εμβαδού του κύκλου καθώς και

            την ανακάλυψη του αριθμού π

        • τους μηνίσκους του Ιπποκράτη και την άρβηλο του Αρχιμήδη

        • τον τετραγωνισμό του κύκλου και την απόδειξη ότι ο αριθμός π είναι

          υπερβατικός

        • τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισε το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης την ακτίνα και

           την περιφέρεια της γης

  

                  
 

 

 

 

    

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking